Διαδραστικοί χάρτες

Χαρακτηριστικοί διαδραστικοί χάρτες του βιβλίου όπου αποτυπώνονται πιθανολογούμενες πορείες ταξιδιών και ταυτοποιήσεις θέσεων.

Η πιθανολογούμενη πορεία προς την Ωγυγία και τη “μεγάλη ήπειρο” που περιγράφει ο Πλούταρχος

Η πιθανολογούμενη πορεία του Οδυσσέα

Η πιθανολογούμενη πορεία των Αργοναυτών

Η πιθανολογούμενη θέση της Ατλαντίδας