Γνωρίστε τον συγγραφέα

Ο Δρ. Μανόλης Κουτλής είναι Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής
με ειδίκευση σε Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Χαρτογραφία,
Εκπαιδευτική και Πολιτισμική Τεχνολογία.